Forslag fra Jørgen Møller, landsbyforsker ved Ålborg Universitet

Jørgen Møller fortalte bredt om forskellige aspekter i landsbyliv på et møde i Gribskov Kommune.
Nogle af hovedpunkterne var:
 

 
 • En landsby er "en samling huse og gårde på landet"
   

 • Undgå overdreven idyllisering af livet på landet - det hindre klarsynet
   

 • Afstem forventningerne til det at bo i en landsby:
  Få fælles værdigrundlag, evt. en "landsbyvedtægt", og sørg for, at formidle det fælles grundlag til nye beboere
  - Også de uskrevne regler
   

 • Indgå i et netværk med de øvrige landsbyer i området
   

 • Respektér hinandens forskelligheder

 • Bekæmp arkitektonis "smagsløshed" igennem god planlægning
   

 • Lad forældede strukturer forandre sig og indgå i nye strukturer: Transformationer (eks. brug af gamle bygninger til nye formål)
   

 • Styrk landsbyernes sociale kapital, som trues af travlhed og manglende tilstedeværelse:
  Fælles normer og værdier, tillid, respekt, og inkluderende frem for ekskluderende adfærd.
  Det er vigtigt, at have et møderum og sociale aktiviteter, som binder beboerne sammen i et fællesskab.
   

 • Indgå i positivt partnerskab med kommunen frem for, at betragte hinanden med mistro.

 

Tilbage